LOOPBAANADVIES
Vinden van voldoening in uw nieuwe job

Als u van baan wilt of moet veranderen, kunt u veel profijt hebben van een loopbaanadviestraject. Zeker als u niet precies weet welke kant u op wilt. Een loopbaanadviestraject leidt tot werk waarin u echt voldoening vindt.

Voor wie?
Het loopbaanadviestraject is voor u geschikt

De drie fasen van het adviestraject

Fase 1. Talent
U gaat op zoek naar uw talent. Uw talent kunt u zien als de natuurlijke gave waarmee u geboren bent. Het is waar u van nature goed in bent. Uw talent wijst u de weg op uw verdere loopbaanpad.

Fase 2. Verbinding
U gaat het antwoord vinden op de volgende vragen: Hoe verbind ik mij met mezelf en met mijn talent op een zodanige wijze dat er echte bezieling ontstaat? Hoe breng ik mijzelf en mijn talent in de wereld? Met wie, en met welk soort organisatie wil ik mij verbinden?

Fase 3. Realisatie
Uw professionele identiteit krijgt gestalte. U bepaalt wat u exact wilt en zet uw eerste stap op de arbeidsmarkt. Met een sterke focus op wat u wilt, gaat u op uw doel af. U legt contacten, onderzoekt, stemt af. Door de indruk die u maakt – bezield, gefocust, precies wetend wat u wilt – bereikt u gestaag uw doel: een job waarin u vanuit uw wezenlijke bezieling kunt geven wat u te geven hebt.

Werkvorm
Het loopbaanadviestraject begint met een oriënterend gesprek. Dat is bedoeld ter kennismaking en oriëntatie op uw situatie, positie en wensen. Als u besluit het traject te volgen, maken we concrete afspraken over het resultaat, de tijd en de benodigde stappen. De begeleiding vindt plaats in individuele sessies van anderhalf uur. Daarnaast heeft u – met name tijdens de realisatiefase – contact met uw coach per e-mail en telefoon.

Kosten
De kosten bedragen 175,- exclusief BTW per uur. Na de intake wordt een schatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid tijd. Op basis daarvan krijgt u een offerte. U kunt rekening houden met een investering tussen 1.500,-- en 3.500,-- exclusief BTW.