Managementcoaching


In vijf stappen naar beter professioneel functioneren

De noodzaak

‘Ik wil een betere manager worden’


Wilt u uw professionaliteit als manager verbeteren? Dan is managementcoaching iets voor u.
Dankzij managementcoaching kunt u:

Coaching is een individueel leerproces. Daarom stelt Le Poole Loopbaanadvies & Managementcoaching de inhoud, lengte en vorm van de coaching af op uw persoonlijke leerbehoefte, wensen en tempo.

De methodiek
Le Poole Loopbaanadvies & Managementcoaching heeft een coachingsconcept ontwikkeld volgens
de vijf A's. Deze A's vormen een doorlopend cyclisch proces.

 1. Assessment
  In deze fase maken we de leerpunten concreet en helder. Door assessments en tests (en evaluatie daarvan) krijgt u zicht op niet eerder onderkende kwaliteiten en gedrag, en op uw blinde vlekken. Ook wordt duidelijk hoe uw relatie is met uw collega’s, uw werkzaamheden en uw organisatie.


 2. Awareness
  Door reflectie wordt u zich bewust van de gedachten, percepties en vooronderstellingen die aan uw gedrag ten grondslag liggen. U leert bepaald gedrag herkennen. Confrontatie, verdieping en verheldering zijn kenmerkend voor deze fase.


 3. Acceptance
  Dit is de acceptatiefase. U leert om eerlijk voor uzelf te zijn. U wordt zich bewust van de beoordelingen van uzelf. Het doel is dat u leert helder waar te nemen. Dat vergt veel oefening en volharding. Uw coach zal u vooral in deze fase ondersteunen en bevestigen.


 4. Alternative
  U neemt een beslissing over wat u gaat doen. U formuleert antwoorden op vragen als: Waar ga ik me op focussen? Welke oefeningen ga ik doen? Waar ga ik in de praktijk op letten? Welke concrete vaardigheden wil ik aanleren en wat moet ik daarvoor doen? De coach helpt u door de juiste vragen te stellen en met goed advies.


 5. Action
  Dit is de fase van het leren door bewust ervaren. Aan de hand van de voorgaande fases selecteert u samen met uw coach passende oefeningen voor de praktijk. De belangrijkste interventies van de coach in deze fase: reflectie, ondersteuning en – zonodig – vaardigheidstraining.

Het proces
Oriëntatie vooraf
Voorafgaand aan het traject voeren we een oriënterend gesprek. Het is bedoeld ter kennismaking en inventarisatie van uw wensen. Ook maken we concrete afspraken over uw aandachtsgebied(en), de duur van het traject en het aantal sessies. Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Als u besluit het coachingstraject te volgen, geldt het gesprek als intake.


Duur traject aangepast aan uw leerbehoefte
Het coachingstraject bestaat uit 5 tot 10 intensieve gesprekken van ongeveer anderhalf uur. Het precieze aantal is afhankelijk van uw leerbehoefte. De frequentie is wekelijks, twee- of driewekelijks, afhankelijk van de fase. Uw coach geeft u huiswerkopdrachten. Deze kunnen onder andere bestaan uit assessmenttests, literatuurstudie of praktijkopdrachten.


De kosten
De kosten per gesprek bedragen € 262,50 exclusief BTW, inclusief voorbereiding en uitwerking van de tests.